Glaucoom of hoge oogboldruk

Als een dier last heeft van een te hoge druk in het oog, noemen we dit glaucoom. Glaucoom kan ontstaan door een erfelijke afwijking of ten gevolge van een ander probleem aan het oog.


Verschijnselen die kunnen voorkomen bij glaucoom:

– Pijn aan het oog of aan het hoofd.
Als het dier plots schichtig reageert bij benadering van het hoofd, kan dit een uiting van pijn zijn.
– Blauw-witverkleuring van het hoornvlies
– Veel rode bloedvaten in het oogwit
– Een lichtstijve pupil: een grote pupil die niet reageert op licht
– Verminderd gezichtsvermogen
– Een bol oog

Indien één of meerdere van bovenstaande verschijnselen herkenbaar zijn bij uw dier, is het van groot belang om direct contact met ons op te nemen.

Diagnose
De diagnose ‘glaucoom’ stellen we door middel van een oogdrukmeting met een speciaal apparaat. Een oogdrukmeting is niet pijnlijk om te ondergaan en het dier heeft hier dus geen verdoving voor nodig.

Therapie
Is de diagnose ‘glaucoom’ bevestigd, dan wordt er in de meeste gevallen eerst medicatie voorgeschreven om de oogboldruk te verlagen. Het is van belang dat het dier regelmatig op controle blijft komen om te controleren of de oogboldruk normaliseert en normaal blijft.

Indien een dier niet of onvoldoende reageert op de medicatie, dus een te hoge oogboldruk behoudt, dan kan het dier blind worden aan dit oog en het oog zal pijnlijk blijven. In dat geval wordt er mogelijk voor gekozen om de oogbol chirurgisch te verwijderen. Na verwijdering van de oogbol kan het dier weer een pijnvrij leven leiden.