Pododermatitis – Voetzoolontsteking

Pododermatitis is een chronische voetzoolontsteking die regelmatig voorkomt bij konijnen en knaagdieren. Meestal worden voornamelijk de achterpoten aangetast, maar het kan ook aan de voorpoten voorkomen.

Konijnen met lange, dunne beharing; bijvoorbeeld Angora’s of Rex-konijnen, zijn hier gevoeliger voor, omdat de voetzooltjes minder beschermd worden.
Ook te dikke konijnen zijn extra gevoelig voor het ontwikkelen van pododermatitis, omdat ze met teveel gewicht op de voetzolen leunen.

Soms ligt de oorzaak aan het type bodembedekking in het konijnenhok.
Bedding als stro en zaagsel kunnen teveel wrijving geven op de tere voetzolen van konijnen.

Als een konijn pododermatitis heeft ontwikkeld, is de behandeling vaak langdurig en erg lastig! Vandaar dat het proberen te voorkomen van deze problemen erg belangrijk is.

Belangrijke stappen voor het voorkómen van pododermatitis:

 • Optimaliseren van de huisvesting
  – Zorgen voor een schoon hok, dus dagelijks de (vervuilde) bodembedekking vervangen
  – De bodembedekking vervangen door een dikke laag hooi; het is bewezen dat dit beter voor de genezing is dan bijvoorbeeld handdoeken of fleece, omdat het minder wrijving geeft.
  – Het hooi moet wel dagelijks ververst worden, vooral op de plekken waar het konijn urineert. Daarnaast is het belangrijk om ook altijd een bron met schoon hooi aan te bieden, bijv. in een hooiruif.
 • Als het konijn te dik is, moet hij/zij op dieet om af te slanken
 • Een juiste en uitgebalanceerde voeding is belangrijk voor een optimale gezondheid en weerstand
 • Het konijn moet regelmatig beweging krijgen om de doorbloeding van de voetzolen te bevorderen

De behandeling van pododermatitis zal, náást de preventieve maatregelen die hierboven genoemd staan, ook bestaan uit de volgende stappen:

 • De dierenarts kan speciale wondverzorging voor de voetzolen voorschrijven
 • Soms worden er speciale verbanden aangelegd om de druk op de voetzolen te verminderen
 • De dierenarts zal pijnstilling voorschrijven, want een pododermatitis gaat ALTIJD gepaard met pijn, ook al laten konijnen dit lastig zien

Soms zal er, voornamelijk bij erg uitgebreide ontstekingen, gekozen worden voor chirurgie.
Chirurgie moet ALTIJD worden gecombineerd met bovenstaande stappen!

Tijdens een behandeling duurt het gemiddeld 8-12 weken voordat er genezing optreedt. Soms zal het konijn echter nooit helemaal genezen.
Het proberen te voorkomen van deze problemen door te zorgen voor een optimale huisvesting, juiste voeding en voldoende beweging, blijft dan ook het belangrijkst!