Myxomatose en RHD1

Er zijn twee veel voorkomende ziektes bij het konijn: Myxomatose en RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease). Als een konijn één van deze ziektes oploopt, is een behandeling meestal niet meer mogelijk. De ziektes hebben bijna altijd een dodelijke afloop, daarom is voorkómen door een vaccinatie zo belangrijk!

Myxomatose
In Nederland komt Myxomatose veel voor bij wilde konijnen. De ziekte wordt door muggen overgebracht, dus ook konijnen die binnen zitten lopen gevaar. Myxomatose komt meestal voor in het voorjaar tot de late nazomer. Typische verschijnselen zijn ontstoken en gezwollen ogen en neus, benauwdheid en uiteindelijk een ernstig ziek konijn.

RHD1 (Rabbit Haemorrhagic Disease)
RHD is een ziekte die ook veel bij wilde konijnen voorkomt. Het kan aan tamme konijnen worden overgedragen via direct contact met een ziek konijn, verspreid worden via vers geplukt gras, of door stekende insecten of vliegen. Typisch voor RHD zijn de inwendige bloedingen van diverse organen en een zeer snel ziekteverloop: het konijn kan dood gevonden worden met nog een pluk gras in zijn bekje.

Vaccinatie
Om te voorkómen dat uw konijn ziek wordt van Myxomatose of RHD1 virus is het verstandig uw konijn jaarlijks te laten vaccineren. Voor deze vaccinatie kunt u bellen voor een afspraak of online een afspraak inplannen via onze website. Deze vaccinatie-afspraak kan ook buiten onze speciale konijnenspreekuren worden gepland. Tijdens deze vaccinatie krijgt uw konijn tevens een uitgebreide gezondheidscontrole.