butch

Laparoscopie bij de hond

Door middel van de laparoscopie kunnen we in de buikholte kijken zonder een grote wond te hoeven maken. Zo kunnen de organen zoals de blaas en maag, lever nieren en galblaas bekeken worden. De camera heeft een sterke vergroting waardoor er een mooi gedetailleerd overzicht van de buikholte te krijgen is. Via laparoscopie zijn een aantal ingrepen mogelijk. Het voordeel van deze manier van opereren is dat het minimaal invasief is, de patiënt zal dus minder last hebben. Daarbij is bij veel operaties de ingreep sneller uit te voeren, dat betekent ook kortere narcoses. De volgende ingrepen zijn mogelijk via een laparoscpische ingreep:

  • Laparoscopische sterilisatie
  • Gastropexie (laparoscopisch geassisteerd)
  • Cryptorchidectomie (niet ingedaalde testikels verwijderen)
  • Exploratieve chirurgie (laparoscopisch geassisteerd)
  • Bioptnames (lever, nier,pancreas, en andere weefsels)
  • Vreemde voorwerpen uit de maag verwijderen